14 września 2018
Sala Koncertowa Miejskiej Szkoły Artystycznej w Mińsku Mazowieckim
Godz. 19:30

FESTIWAL STULECIA

Symfonia Polonia Ignacego Jana Paderewskiego

Wykonawcy:
Jerzy Maksymiuk – Dyrygent
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Lwowskiej
Podczas koncertu wykonana zostanie „Symfonia Polonia” Ignacego Paderewskiego pod batutą
Jerzego Maksymiuka z udziałem Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Lwowskiej.
Dzieło powstało z okazji obchodów 40-lecia powstania styczniowego. Współcześnie jest
prezentowane w czasie wyjątkowych uroczystości o charakterze patriotycznym. Utwór uchodzi
za wyjątkowo piękny, ale skomplikowany, dlatego też mogą go wykonywać tylko
najwybitniejsi artyści. W opinii wielu krytyków to właśnie interpretacja Jerzego Maksymiuka
uznawana jest za najlepszą.