Discussion panel

PROGRAM**

 

Geopolityczne aspekty polsko- ukraińskich stosunków okresu II RP i UNR- czasów Ignacego Jana Paderewskiegoprowadzący Taras Woznyak

panel dyskusyjny

12.11.2015 (czwartek)

Sala Lustrzana Opery Lwowskiej

godz. 10-15

Celem debaty jest nawiązanie do życia i dorobku Ignacego Paderewskiego w szerokim kontekście aktualnych zagadnień polsko-ukraińskiej współpracy. W przekonaniu organizatorów festiwalu, postać i dzieło Paderewskiego –  „największego muzyka wśród polityków i największego polityka wśród muzyków” – to odpowiedni punkt wyjścia dla rozpoczęcia dialogu, odnalezienia i omówienia tego, co faktycznie oba kraje łączy i co stanowić może wspólne dziedzictwo kulturowe, przełamywania utartych interpretacji historii i proponowania dróg wspólnego budowania trwałego pojednania w duchu przyjaznej przyszłości.

Proponujemy do dyskusji trzy główne bloki tematyczne:

I. Ignacy Jan Paderewski: dokonania muzyka I polityka.

przykładowe zagadnienia:

-Krytyczna ocena Paderewskim polityki rządu polskiego wobec Galicji wschodniej.

-Kwiecień 1919 / Umowa Kurdynowski – Paderewski.

-Wizja Europy powojennej Paderewskiego z 1941 roku

II. Szeroko rozumiana więź kulturowa Polski i Ukrainy.

przykładowe zagadnienia:

-Więź ukraińskiej inteligencji lwowskiej z Polską.

-Obchody Chopinowskie na Ukrainie (1910).

III. Mosty między przeszłością a przyszłością: wspólne doświadczenia historyczne i aktualne tematy

przykładowe zagadnienia:

-Geopolityczne aspekty polsko-ukraińskich stosunków okresu II RP i UNR.

-Specyfika kształtowania demokratycznego państwa I społeczeństwa w Polsce i Ukrainie.

-Perspektywy reformy samorządów lokalnych.

-Aktywność trzeciego sektora a przyspieszenie reform, rozszerzenie kontaktów między małym / średnim biznesem z obu stron granicy etc.

IV. Prezentacje autorskie zaproszonych gości:

Prof. dr hab. Marian Marek Drozdowski, Instytut Historii PAN

-Aktualność całokształtu dokonań Ignacego Jana Paderewskiego

Xymena Pilch-Nowakowska, doktorantka Instytutu Historii PAN

-Program polityczny Paderewskiego z okresu II wojny światowej

Doc Irena Kopoć, muzykolog, kierownik katedry sztuk pięknych Żytomierskiego Instytutu Kultury i Sztuk

Ignacy Jan Paderewski w kulturalno-artystycznej przestrzeni Wołynia-Żytomierszczyzny: historia i perspektywy

Elwira Gilewicz, przewodnicząca Rady Polsko-Ukraińskiej Fundacji im. I. J. Paderewskiego

Z Paderewskim w tle. Rozwój ukraińsko-polskich kontaktów na Żytomierszczyźnie poprzez aktywność polonii żytomierskiej.

Taras Woznyak, kulturoznawca, politolog, naczelny redaktor niezależnego kulturoznawczego kwartalnika „Ji

Międzymorze: mit czy fakt?

 

Dr Paweł Kowal, poseł do Parlamentu Europejskiego (“Polityk ponad podziałami”- POLITYKA)*

Co dalej z Ukrainą? Polskie i/lub europejskie koncepcje Polityki Wschodniej i ich realizacje.

 

*czekamy na potwierdzenie

 

Richard Wargo, Dyrektor Artystyczny The Sembrich Memorial Association (USA), kompozytor

Katarzyna Renes, Menadżer Polsko-Ukraińskiej Fundacji Fundacji imienia Ignacego Jana Paderewskiego

Ignacy Paderewski i Marcella Sembrich a współczesne polsko-ukraińsko-amerykańskie przedsięwzięcia kulturalne

 

Stanisław Szumski, Dyrektor przedsiębiorstwa „EMAR“ (Polska)

Realizacja reformy transportowej z perspektywy polskich doświadczeń.

 

Panelowi będzie towarzyszyła wystawa pt.  “Ignacy Jan Paderewski (1860-1941) – Polak, Europejczyk, Mąż Stanu i Artysta” przygotowana przez Muzeum Niepodległości Polski.

**Organizatorzy zastrzegają, że w programie mogą nastąpić zmiany.