Volodymyr Syvochip

Wołodymyr Sywochip – Muzykolog i dyrygent (Ukraina). Dyrektor Obwodowej Filharmonii Lwowskiej. Jako dyrygent rozpoczął swoje występy od 1999r. z Kameralnym chórem „Gloria” i orkestrą „Leopolis”, z którymi, oprócz licznych tournee, przygotował autorskie programy kompozytorów współczesnych – M. Skoryka, J. Łaniuka, A. Nikodemowicza, P. Vasksa, A. Pärta, M. Pepy, zrealizował liczne wykonania premierowe utworów kompozytorów współczesnych, między innymi – Z. Bujarskiego, I. Szczerbakowa, G. Gawrylec, W. Runczaka, W. Poliowoji, O. Szczetyńskoho, B. Froliak, B. Segina. Z sukcesem występował na wielu festiwalach. Zrealizował szereg monumentalnych utworów światowej klasyki, takich jak „Pasja według św. Jana”, „Magnificat”,Wielka msza J.S. Bacha; Introducione e Gloria, Magnificat A. Vivaldiego, Berlińska Msza, Credo, Adam’s Lament Arvo Pärta, Msza I. Strawińskiego, Harmonie Messe, „Siedem słów”, oraz „Stworzenie świata” J. Haydna; Ein Deutches Requiem J. Brahmsa, Requiem W.A. Mozarta i A. Schnittke; Carmina Burana C. Orffa. Jako dyrygent rozpocząі swoje występy od 1999r. z Kameralnym chórem „Gloria” i orkestra „Leopolis”, z którymi, oprócz licznych tournee, przygotowaі autorskie programy kompozytorów wspóіczesnych – M. Skoryka, J. Јaniuka, A. Nikodemowicza, P. Vasksa, A. Pärta, M. Pepy, zrealizowaі liczne wykonania premierowe utworów kompozytorów wspóіczesnych, między innymi – Z. Bujarskiego, I. Szczerbakowa, G. Gawrylec, W. Runczaka, W. Poliowoji, O. Szczetyсskoho, B. Froliak, B. Segina.

Zrealizowaі szereg monumentalnych utworów światowej klasyki, takich jak „Pasja wedіug św. Jana”, „Magnificat”,Wielka msza J.S. Bacha; Introducione e Gloria, Magnificat A. Vivaldiego, Berliсska Msza, Credo, Adam’s Lament Arvo Pärta, Msza I. Strawińskiego, Harmonie Messe, „Siedem sіów”, oraz „Stworzenie świata” J. Haydna; Ein Deutches Requiem J. Brahmsa, Requiem W.A. Mozarta i A. Schnittke; Carmina Burana C. Orffa.

Z chórem Gloria zrealizował nagrania dla zbiorów Narodowej kampanii radiowo-telewizyjnej i Lwowskiej kampanii radiowo-telewizyjnej, poraz pierwszy w Ukrainie zostało zrealizowane nagranie CD opery „Alkid” i „Religijnego koncertu- Panachydy” M. Skoryka, CD z muzyką religijną M. Јysenki „Kamo pojdu ot lycia Twojego” i z ukraińskimi kolędami „ LUX AETERNA”. Za aktywną działalność artystyczną i muzyczno- spoіeczną W. Sywohip zostaі nagrodzony obwodową premią im. S. Ludkiewicza, Państwową premią im. Јysenki, odznaczony honorowym tytułem Zasіużony dziaіacz sztuki Ukrainy.

Odznaczony przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego za wybitne zasługi na rzecz promocji kultury polskiej i rozwoju międzynarodowej współpracy kulturalnej.

Wolodimir-Sywokchip