Prezentacja opery „Solaris”, droga do premiery Ukraińskiej

10 listopada 2019, godz. 13.00Pałac Potockich we  Lwowie                                                                            

W programie: spotkanie twórcze z reżyserem Markiem Weissem oraz kompozytorką Lubawą Sydorenko. Przedstawienie solistów i zespołu muzycznego. Krótki wykład na temat powstania opery „Solaris” na podstawie powieści Stanisława Lema, o roli i znaczeniu twórczości Lema dla Lwowa oraz jego związków z miastem. Premierowa prezentacja części multimedialnej.

 

Презентація опери «Соляріс», дорога до української премєри

10 листопада, 2019, 13.00 – Палац Потоцьких у Львові

В програмі: творча зустріч з режисером Мареком Вайсом та композиторкою Любавою Сидоренко. Представлення солістів та музичного ансамблю. Коротка лекція на тему створення опери «Соляріс» за мотивами повісті Станіслава Лема, про роль та значення творчості Лема для Львова, а також про його зв’язки з містом. Прем’єрний показ музичної частини.