O nagrodzie

Wyróżnienia PADEREWSKI

Polsko-Ukraińska Fundacja imienia Ignacego Jana Paderewskiego podczas Pierwszego Międzynar-odowego Festiwalu „Odkrywamy Paderewskiego” ustanowiła wyróżnienie za szczególny wkład w bu-dowanie dobrych relacji pomiędzy Polską a Ukrainą, zaangażowanie w działania na rzecz polsko-ukraińsk¬iego pojednania.

Formę wyróżnienia stanowi statuet¬ka wzorowana na portrecie patrona festiwalu.

Autorem statuetki jest znany w Polsce i poza jej granicami rzeźbiarz ANDRZEJ RENES. Jego prace są eksponowane na wielu wystawach międzynaro¬dowych oraz znajdują się w kolekcjach prywatnych. Spod jego ręki wyszły projekty wielu prestiżowych nagród wręczanych corocznie, m.in.KISIELA- Nagro¬dy Tygodnika „Wprost”. , CZEMPIONA – Nagrody dla najlepszych sportowców roku, WIKTORA- Nagrody Akademii Telewizyjnej.