Krzysztof Penderecki

Polski dyrygent, kompozytor i pedagog. Od najmłodszych lat miał bliski kontakt z muzyką, ponieważ tak jego ojciec jak i dziadek byli muzykami amatorami. Jako chłopiec uczył się gry na skrzypcach i fortepianie. Po wojnie zamieszkał w Krakowie, gdzie prywatnych lekcji kompozycji udzielał mu Franciszek Skołyszewski. Dalsze studia odbywał w PWSM (obecnie Akademia Muzyczna) u Artura Malawskiego. Dyplom otrzymał w 1958 r., ale nie rozstał się z uczelnią zostając asystentem przy Katedrze Kompozycji. Pierwszy duży rozgłos przyniosła mu kompozycja „Tren pamięci ofiar Hiroszimy” (1959). Otrzymał za nią nagrodę UNESCO. Kolejnym ważnym etapem w jego karierze kompozytorskiej była „Pasja wg św. Łukasza”(1966).

Zamówiony przez Westdeutscher Rundfunk utwór został skomponowany dla uczczenia 700-lecia katedry w Munster. W latach 1966-68 wykładał w Volkwang Hochschule fur Musik w Essen, jednak przez cały czas związany był ze swą krakowską uczelnią, której rektorem został w roku 1972 i funkcję tę piastował do 1987. Wykładał też na Uniwersytecie Yale w New Haven. Pierwsza operą Pendereckiego były „Diabły z Loudun”. Po jej sukcesie powstały następne cztery, przynosząc mu opinię osoby o dużym instynkcie teatralnym. Wielkim sukcesem był zamówiony przez władze Jerozolimy utwór zatytułowany „Siedem bram Jerozolimy” i napisany dla uczczenia 3000-lecia miasta. Począwszy od 1973r. rozwijał swą karierę dyrygencką, współpracując z wieloma renomowanymi orkiestrami na świecie. Laureat licznych nagród i odznaczeń.

ELcE1Eplpu41