Akademicka Symfoniczna Orkiestra Filharmonii Lwowskiej

Historia orkiestrowego wykonawstwa we Lwowie liczy ponad dwa stulecia i związana z takimi imionami, jak J. Elsner, J.M. Gallus, F.K. Mozart, K. Lipiński, J. Baszny, K. Mikuli, Mieczysław i Adam Sołtysowie, L. Czelański, H. Jarecki, H. Melcer-Szczawiński. Na początku ХХ stulecia orkiestrą dyrygowały podczas występów gościnnych we Lwowie G. Mahler, Makler. Strauss, R. Leoncavallo. Regularnie orkiestra zaczęła funkcjonować jako filharmonia od 1933 roku. Oprócz A. Sołtysa, w tym czasie dyrygowali nią J. Mund, J. Kołaczkowski, S. Śledziński, a także na zaproszonie – K. Wiłkomirski,   T. Mazurkiewicz, G. Szerfchen, I. Neumark, J. Gorenstein, G. Fitelberg.

   W grudniu 1939 roku nowa radziecka władza swoją uchwałą „utworzyła” we Lwowie przy Obwodowym Radiokomitecie symfoniczną orkiestrę (dyrygenci: Izaak Pajin i Mykoła Kolessa), a po wojnie wznowiła jej działalność. W różnych okresach jako stali dyrygenci orkiestry występowali d. Pełechatyj, J. Łuciw, R. Fyłypczuk, I. Juziuk, J. Kolesia, a. Torybajew, D. Proszczajew, dyrygowali rownież tacy znakomici goście jak G. Rozdestwenskij, K. Kondraszyn, R. Gliere, M. Anosow, B. Dastoli, A. Baltis, L. Ginzburg, B. Dwarionas, w. Udarowa, G. Erl, S. Kamartin, M. Kac, D. Kachidze,  K. Moral, J. Mrawinski, R. Rewakowicz, K. Simeonow, M. Diadiura,  S. Sądeckis, S. Kurczak, J. Jansons, G. Jaskulski,  R. Kofman, F. Mansurow, W. Płoskina, W. Sirenko, N. Sies.

W ciągu ostatnich lat orkiestra aktywnie koncertuje w  krajach Europy. W 2006 r. orkiestrze był nadany tytuł „akademicka”. Od 2013 r. głównym dyrygentem orkiestry jest Illa Stupel.

lviv-philarmonic-interior3